Sieci zewnętrzne

Kanalizacja zewnętrzna z rur PVC (spieniane, lite) oraz PP to najszerzej stosowany i uznany system zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej do bezciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych oraz przemysłowych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków. W skład systemu wchodzą rury i kształtki PVC oraz PP oraz studzienki kanalizacyjne (do rur karbowanych i gładkich).

 

Posiadamy w ciągłej sprzedaży kompletny system kanalizacji pomarańczowej zewnętrznej, kinety, rury wznoszące, studnie i włazy kanalizacyjne.

Obecnie cała sieć wodociągowa może być wykonana z PE. Zostały opracowane różne rodzaje PE oferujące możliwość optymalnego wykonania poszczególnych jej fragmentów. Spośród wielu zastosowań, rury polietylenowe (PE) używane na całym świecie do budowy wodociągów i gazociągów, mają szczególny wkład w poprawę niezawodności i jakości sieci. Od ponad 50 lat, kiedy wyprodukowano pierwsze rury, PE odnosi rewelacyjne sukcesy i jest dziś najchętniej wybieranym materiałem polskich instalacjach. Łatwość instalacji, niski koszt eksploatacji i brak korozji to tylko kilka z bardzo dobrze znanych powodów ich sukcesu.

 

Unikatowa elastyczność PE umożliwia nawijanie na bębny rur o średnicach do 180 mm, co przy możliwości produkcji długich, nawet kilkuset metrowych odcinków, ułatwia transport i układanie rurociągów. Rury dostarczane w tak długich odcinkach wymagają podczas prac montażowych wykonywanie mniejszej liczby połączeń, umożliwiając szybszą i tańszą instalację, jednocześnie redukując ryzyko wystąpienia nieszczelności. Rury PE łatwo układać nawet w dość krętych wykopach, bez konieczności każdorazowego stosowania kształtek przy zmianie kierunku trasy rurociągu.

 

Oprócz elastyczności, rury PE charakteryzują się dużą trwałością. Pierwsze systemy korzystające z rur PE zostały zainstalowane ponad 40 lat temu i są nadal w użyciu, chociaż wyprodukowano je z materiału PE pierwszej generacji.

 

Rury PE, ze względu na swoją dużą odporność chemiczną są bardzo odporne na korozję, obniżając w ten sposób koszty eksploatacji systemu i wydłużając jego trwałość. Ze względu na swoje termoplastyczne własności, systemy rurowe z PE mogą być łączone przy użyciu metody zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczołowego.

 

Posiadamy w ofercie systemy rur i złączej PE mniejszych średnic łączonych za pomocą złączek skręcanych oraz złączki i rury łączone za pomocą zgrzewarek.

Strona w budowie

Posiadamy w ofercie system rur preizolowanych wykonanych z tworzywa PEX-A oraz rury preizolowane stalowe.

 

System rur preizolowanych PEX-A produkowany jest w zakresie średnic zewnętrznych rur przewodowych od Dz 25mm do Dz125 mm. Rury preizolowane PEX-A przeznaczone są do realizacji sieci cieplnych niskoparametrowych.

 

ZALETY

  • najwyższej jakości rury przewodowe PEX-A o znakomitych właściwościach wytrzymałościowych
  • niski współczynnik izolacyjności pianki PUR
  • bardzo dobra giętkość – możliwość montażu w trudnych lokalizacjach
  • modułowa budowa – można dowolnie konfigurować ze sobą złączki w pełnym zakresie średnic

 

Konstrukcja rury preizolowanej:

  • wewnętrzna rura przewodowa wykonana z polietylenu sieciowanego PEX-A
  • warstwa izolacyjna wykonana z półelastycznej pianki poliuretanowej PUR
  • płaszcz osłonowy gładki lub karbowany wykonany z polietylenu

 

Izolacja termiczna wykonana jest z półelastycznej pianki poliuretanowej równomiernie wypełniającej przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową. Czynnikiem parotwórczym jest cyklopentan.